پوسترها

وسوسه شیطان

۱۳۴۶
وسوسه شیطان

روز جهانی پیکار با بیسوادی

۱۳۴۸
روز جهانی پیکار با بیسوادی

قیصر

۱۳۴۸
قیصر

سیرک بزرگ مسکو

۱۳۴۸
سیرک بزرگ مسکو

رشید

۱۳۴۹
رشید

سیاه و سفید

۱۳۵۱
سیاه و سفید

مسافر

۱۳۵۳
مسافر

دو راه حل برای یک مسئله

۱۳۵۴
دو راه حل برای یک مسئله

لباسی برای عروسی

۱۳۵۵
لباسی برای عروسی

خانه دوست کجاست

۱۳۶۶
خانه دوست کجاست

کلوزآپ

۱۳۶۹
کلوزآپ

زندگی و دیگر هیچ

۱۳۷۱
زندگی و دیگر هیچ

بادکنک سفید

۱۳۷۴
بادکنک سفید

مسافر جنوب

۱۳۷۵
مسافر جنوب

طعم گیلاس

۱۳۷۶
طعم گیلاس

بید و باد

۱۳۷۹
بید و باد

فردا

۱۳۸۱
فردا

روز ملی سینما

۱۳۸۶
روز ملی سینما

ممیز

۱۳۸۶
ممیز

ققنوس

۱۳۸۶
ققنوس

شیرین

۱۳۸۷
شیرین

تصویر سال ۶

۱۳۸۸
تصویر سال ۶

کپی برابر اصل

۱۳۸۹
کپی برابر اصل

یک حبه قند

۱۳۹۰
یک حبه قند

آشنایی با لیلا

۱۳۹۱
آشنایی با لیلا

تصویر سال ۱۰

۱۳۹۲
تصویر سال ۱۰

فصل انار

۱۳۹۳
فصل انار

تمام حقوق برای بنیاد کیارستمی محفوظ است © 2023 The Kiarostami Foundation. All rights reserved.