تصویرسازی‌ها

من حرفی دارم که فقط شما بچه‌ها باور می‌کنید

۱۳۴۸
من حرفی دارم که فقط شما بچه‌ها باور می‌کنید

داستان زندگی پرثمر و باافتخار مداد قرمز

۱۳۶۰
داستان زندگی پرثمر و باافتخار مداد قرمز

تمام حقوق برای بنیاد کیارستمی محفوظ است © 2023 The Kiarostami Foundation. All rights reserved.