کتاب درباره کیارستمی

In the Time of Kiarostami

In the Time of Kiarostami

By: Godfrey Cheshire

۱۴۰۲, ۳۰۹ صفحه, سایر, انگلیسی

تناقضات نابازیگری؛ و مقاله‌های دیگر درباره سینمای عباس کیارستمی

تناقضات نابازیگری؛ و مقاله‌های دیگر درباره سینمای عباس کیارستمی

مولف: روبرت صافاریان

۱۴۰۲, ۳۲۰ صفحه, سایر, فارسی

Abbas Kiarostami: l'oeuvre ouverte

Abbas Kiarostami: l'oeuvre ouverte

By: Jean-Michel Frodon, Agnès Devictor

۱۴۰۰, ۲۸۰ صفحه, سایر, فرانسه

سینمایی دیگر، چند گفتگو و مقاله درباره سینمای عباس کیارستمی

سینمایی دیگر، چند گفتگو و مقاله درباره سینمای عباس کیارستمی

مولف: عماد حسینی

۱۴۰۰, ۲۲۴ صفحه, سایر, فارسی

عباس کیارستمی

عباس کیارستمی

مولف: مهرناز سعیدوفا، جاناتان رزنبام

ترجمه: یحیی نطنزی

۱۳۹۹, ۱۷۴ صفحه, سایر, فارسی

گفتگوهایی با عباس کیارستمی

گفتگوهایی با عباس کیارستمی

مولف: گادفری چشایر

ترجمه: صالح نجفی

۱۳۹۹, ۳۰۱ صفحه, سایر, فارسی

فیلم به‌مثابۀ فلسفه:‌ کپی برابر اصل

فیلم به‌مثابۀ فلسفه:‌ کپی برابر اصل

مولف: صالح نجفی

۱۳۹۸, ۶۰ صفحه, سایر, فارسی

عشق در سینما: مثل یک عاشق

عشق در سینما: مثل یک عاشق

مولف: صالح نجفی

۱۳۹۸, ۶۰ صفحه, سایر, فارسی

Conversations with Kiarostami

Conversations with Kiarostami

By: Godfrey Cheshire

۱۳۹۸, ۱۸۴ صفحه, سایر, انگلیسی

کیارستمی پشت و روی واقعیت

کیارستمی پشت و روی واقعیت

مولف: یوسف اسحاق پور

ترجمه: محمدرضا شیخی

۱۳۹۸, ۲۳۶ صفحه, سایر, فارسی

Abbas Kiarostami Expanded Second Edition (Contemporary Film Directors)

Abbas Kiarostami Expanded Second Edition (Contemporary Film Directors)

By: Merhrnaz Saeed-Vafa; Jonathan Rosenbaum

۱۳۹۷, ۲۱۲ صفحه, سایر, انگلیسی

Abbas Kiarostami and Film Philosophy

Abbas Kiarostami and Film Philosophy

By: Mathew Abbot

۱۳۹۷, ۱۷۶ صفحه, سایر, انگلیسی

کتاب واقعیت نمایی و بداهت - تاویل های ژان لوک نانسی از سینمای کیارستمی

کتاب واقعیت نمایی و بداهت - تاویل های ژان لوک نانسی از سینمای کیارستمی

مولف: ژان لوک نانسی

ترجمه: منوچهر دین پرست

۱۳۹۷, ۱۲۴ صفحه, سایر, فارسی

این صفحه سفید است

این صفحه سفید است

مولف: حسام عابدینی

۱۳۹۷, ۱۲۰ صفحه, سایر, فارسی

عباس کیارستمی و فیلم-فلسفه

عباس کیارستمی و فیلم-فلسفه

مولف: مَتیو اَبوت

ترجمه: صالح نجفی

۱۳۹۷, ۲۸۸ صفحه, سایر, فارسی

Lecciones Cinematograficas de Abbas Kiarostami

Lecciones Cinematograficas de Abbas Kiarostami

By: Mahmoud Reza Sani

Translated by: Consuelo Ramírez

۱۳۹۷, ۱۲۰ صفحه, سایر, اسپانیایی

Eclipses N°62 Abbas Kiarostami, Si Loin, Si Proche

Eclipses N°62 Abbas Kiarostami, Si Loin, Si Proche

By: Collectif

۱۳۹۷, ۱۵۴ صفحه, سایر, فرانسه

Lessons with Kiarostami

Lessons with Kiarostami

By: Paul Cronin

۱۳۹۷, ۱۹۰ صفحه, سایر, چینی

سر کلاس با کیارستمی

سر کلاس با کیارستمی

مولف: پال کرونین

ترجمه: سهراب مهدوی

۱۳۹۵, ۲۲۱ صفحه, سایر, فارسی

خانه‌‌ای با شیروانی قرمز، گفتگو با عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو

خانه‌‌ای با شیروانی قرمز، گفتگو با عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو

مولف: مرجان صائبی

۱۳۹۵, ۱۰۱ صفحه, سایر, فارسی

Le Goût de la cerise d'Abbas Kiarostami Les Fiches Cinéma d'Universalis

Le Goût de la cerise d'Abbas Kiarostami Les Fiches Cinéma d'Universalis

By: Abbas Kiarostami

۱۳۹۵, ۱۳ صفحه, سایر, فرانسه

Ten d'Abbas Kiarostami Les Fiches Cinéma d'Universalis

Ten d'Abbas Kiarostami Les Fiches Cinéma d'Universalis

By: Encyclopaedia Universalis

۱۳۹۵, ۱۳ صفحه, سایر, فرانسه

Life, and Nothing More... Photos of Jassem Ghazbanpour زندگی و دیگر هیچ... عکس‌های جاسم غضبانپور

Life, and Nothing More... Photos of Jassem Ghazbanpour زندگی و دیگر هیچ... عکس‌های جاسم غضبانپور

By: Jassem Ghazbanpour جاسم غضبانپور

۱۳۹۵, ۱۳۷ صفحه, عکاسی, فارسی، انگلیسی

The Singular Cinema of Abbas Kiarostami

The Singular Cinema of Abbas Kiarostami

By: Hossein Khosrowjah

۱۳۹۵, ۲۸۸ صفحه, سایر, انگلیسی

Iranian Cinema Uncensored Contemporary Filmmakers Since the Islamic Revolution

Iranian Cinema Uncensored Contemporary Filmmakers Since the Islamic Revolution

By: Shiva Rahbaran

Translated by: Maryam Mohajer

۱۳۹۴, ۲۸۸ صفحه, سایر, انگلیسی

Lessons With Kiarostami

Lessons With Kiarostami

By: Paul Cronin

۱۳۹۴, ۱۹۰ صفحه, سایر, انگلیسی

سینمای عباس کیارستمی

سینمای عباس کیارستمی

مولف: روبرت صافاریان

۱۳۹۴, ۲۵۶ صفحه, سایر, فارسی

Abbas Kiarostami Die Erzeugung von Sichtbarkeit

Abbas Kiarostami Die Erzeugung von Sichtbarkeit

By: Silke von Berswordt and Oliver Fahle

۱۳۹۳, ؟ صفحه, سایر, آلمانی

عباس کیارستمی و درس‌هایی از سینما

عباس کیارستمی و درس‌هایی از سینما

مولف: محمودرضا ثانی

۱۳۹۳, ۱۴۴ صفحه, سایر, فارسی

کتاب منقار باز پرنده - سینمای کیارستمی

کتاب منقار باز پرنده - سینمای کیارستمی

مولف: آرش سنجابی

۱۳۹۲, ۲۰۰ صفحه, سایر, فارسی

Abbas Kiarostami Imaginare La Vita

Abbas Kiarostami Imaginare La Vita

By: Dario Cecchi

۱۳۹۲, ؟ صفحه, سایر, ایتالیایی

Men At Work, Cinematic Lessons From Abbas Kiarostami

Men At Work, Cinematic Lessons From Abbas Kiarostami

By: Mahmoud Reza Sani

Translated by: Alireza Lalehfar

۱۳۹۲, ۱۴۰ صفحه, سایر, انگلیسی

La luce necessaria. Conversazione con Luca Bigazzi

La luce necessaria. Conversazione con Luca Bigazzi

By: Alberto Spadafora

۱۳۹۱, ۳۲۶ صفحه, سایر, ایتالیایی

World Directors in Dialogue Conversations on  Cinema

World Directors in Dialogue Conversations on Cinema

By: Bert Cardullo

۱۳۹۰, ۲۷۶ صفحه, سایر, انگلیسی

Le cinéma d'Abbas Kiarostami Un voyage vers l'Orient mystique

Le cinéma d'Abbas Kiarostami Un voyage vers l'Orient mystique

By: Sussan Shams

۱۳۹۰, ۲۱۲ صفحه, سایر, فرانسه

Rüzgarla Yoldas

Rüzgarla Yoldas

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Uğur Yildirim

۱۳۹۰, ۱۵۲ صفحه, سایر, ترکی

خوانشی پسا ساختگرا از آثار عباس کیارستمی

خوانشی پسا ساختگرا از آثار عباس کیارستمی

مولف: فریده آفرین، امیرعلی نجومیان

۱۳۸۹, ۲۲۰ صفحه, سایر, فارسی

Abbas Kiarostami Le Cinéma Revisité

Abbas Kiarostami Le Cinéma Revisité

By: Fréderic Sabouraud

۱۳۸۹, ۳۲۲ صفحه, سایر, فرانسه

مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار عباس کیارستمی

مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار عباس کیارستمی

مولف: زاون قوکاسیان

۱۳۸۹, ۳۶۰ صفحه, سایر, فارسی

ده

ده

مولف: جف اندرو

ترجمه: محمد شهبا

۱۳۸۸, ۱۳۵ صفحه, سایر, فارسی

Abbas Kiarostami Le Cínema a L'epreauve du Réel

Abbas Kiarostami Le Cínema a L'epreauve du Réel

By: Philippe Ragel; Yann Calvet; Guy Chapouillié; Collectif

۱۳۸۷, ۲۳۹ صفحه, سایر, فرانسه

Iran People Roads Landscapes

Iran People Roads Landscapes

By: Riccardo Zipoli

۱۳۸۷, ۱۷۳ صفحه, سایر, انگلیسی

Out of Asia The Films  of Akira Kuosawa, Satyajit Ray, Abbas Kiarostami, and Zhang Yimou Essays and Interviews

Out of Asia The Films of Akira Kuosawa, Satyajit Ray, Abbas Kiarostami, and Zhang Yimou Essays and Interviews

By: Bert Cardullo

۱۳۸۷, ۲۰۰ صفحه, سایر, انگلیسی

Inside Iran

Inside Iran

By: Mark Edward Harris

۱۳۸۷, ۲۰۸ صفحه, سایر, انگلیسی

The Cinema of North Africa and the Middle East

The Cinema of North Africa and the Middle East

By: Gonul Donmez-Colin

۱۳۸۶, ۲۸۸ صفحه, سایر, انگلیسی

Erice Kiarostami: Correspondences

Erice Kiarostami: Correspondences

By: Alain Bergala; Jordi Balló

۱۳۸۵, ۱۶۰ صفحه, سایر, انگلیسی

My Sister Guard Your Veil My Brother Guard Your Eyes Uncensored Iranian Voice

My Sister Guard Your Veil My Brother Guard Your Eyes Uncensored Iranian Voice

By: Editor : Lila Azam Zanganeh

۱۳۸۵, ۱۳۲ صفحه, سایر, انگلیسی

Abbas Kiarostami

Abbas Kiarostami

By: Abbas Kiarostami

۱۳۸۴, ؟ صفحه, سایر, پرتغالی

Abbas Kiarostami

Abbas Kiarostami

By: Merhrnaz Saeed-Vafa; Jonathan Rosenbaum

۱۳۸۴, ؟ صفحه, سایر, اسپانیایی

Evidenz des Films - Abbas Kiarostami

Evidenz des Films - Abbas Kiarostami

By: Jean-Luc Nancy

۱۳۸۴, ؟ صفحه, سایر, آلمانی

10 (BFI Modern Classics)

10 (BFI Modern Classics)

By: Geoff Andrew

۱۳۸۴, ۸۸ صفحه, سایر, انگلیسی

The Cinema of Abbas Kiarostami

The Cinema of Abbas Kiarostami

By: Alberto Elena

۱۳۸۴, ۲۲۴ صفحه, سایر, انگلیسی

In Begleitung des Windes

In Begleitung des Windes

By: Gedichte Suhrkamp

۱۳۸۳, ؟ صفحه, سایر, آلمانی

Abbas Kiarostami

Abbas Kiarostami

By: Alain Bergala

۱۳۸۳, ۹۶ صفحه, سایر, فرانسه

Abbas Kiarostami Expanded (Contemporary Film Directors)

Abbas Kiarostami Expanded (Contemporary Film Directors)

By: Merhrnaz Saeed-Vafa; Jonathan Rosenbaum

۱۳۸۲, ۱۶۸ صفحه, سایر, انگلیسی

Le Vent Nous Emportera Scenario

Le Vent Nous Emportera Scenario

By: Abbas Kiarostami

۱۳۸۱, ۹۵ صفحه, سایر, فرانسه

Abbas Kiarostami (Signo e imagen - Signo e imagen. Cineastas)

Abbas Kiarostami (Signo e imagen - Signo e imagen. Cineastas)

By: Alberto Elena

۱۳۸۱, ۳۳۶ صفحه, سایر, اسپانیایی

10 Scénario (La petite bibliothèque)

10 Scénario (La petite bibliothèque)

By: Abbas Kiarostami

۱۳۸۱, ۹۲ صفحه, سایر, فرانسه

Abbas Kiarostami The Evidence of Film

Abbas Kiarostami The Evidence of Film

By: Jean-Luc Nancy

۱۳۸۰, ۱۱۰ صفحه, سایر, انگلیسی

Close Up Iranian Cinema Past Present and Future

Close Up Iranian Cinema Past Present and Future

By: Hamid Dabashi

۱۳۸۰, ۳۲۰ صفحه, سایر, انگلیسی

Le Réel Face et Pile Le Cinéma d'Abbas Kiarostami

Le Réel Face et Pile Le Cinéma d'Abbas Kiarostami

By: Youssef Ishaghpour

۱۳۷۹, ۱۰۷ صفحه, سایر, فرانسه

Abbas Kiarostami

Abbas Kiarostami

By: Marco Dalla Gassa

۱۳۷۹, ۲۳۸ صفحه, سایر, ایتالیایی

Abbas Kiarostami

Abbas Kiarostami

By: Marco Della Nave

۱۳۷۸, ۱۴۲ صفحه, سایر, ایتالیایی

Abbas Kiarostami Textes, Entretiens, Filmographie Complète

Abbas Kiarostami Textes, Entretiens, Filmographie Complète

By: Abbas Kiarostami; Charles Tesson; Jean-Michel Frodon; Alain Bergala

۱۳۷۶, ۲۵۴ صفحه, سایر, فرانسه

طرحی از دوست - نگاهی به زندگی و آثار فیلمساز اندیشمند عباس کیارستمی

طرحی از دوست - نگاهی به زندگی و آثار فیلمساز اندیشمند عباس کیارستمی

مولف: محمد شعبانی پیرپشته

۱۳۷۶, ۱۸۶ صفحه, سایر, فارسی

Abbas Kiaorstami

Abbas Kiaorstami

By: Bruno Roberti

۱۳۷۵, ؟ صفحه, سایر, ایتالیایی

خانه دوست کجاست - وقایع نگاری پشت صحنه و فیلم نامه

خانه دوست کجاست - وقایع نگاری پشت صحنه و فیلم نامه

مولف: کیومرث پوراحمد، عباس کیارستمی

۱۳۶۹, ۳۴۴ صفحه, سایر, فارسی

عباس کیارستمی فیلم‌ساز رئالیست

عباس کیارستمی فیلم‌ساز رئالیست

مولف: ایرج کریمی

۱۳۶۵, ۱۲۶ صفحه, سایر, فارسی

تمام حقوق برای بنیاد کیارستمی محفوظ است © 2023 The Kiarostami Foundation. All rights reserved.