Awards

جوایز

۱۳۴۹

پنجمین جشنواره فیلم بین‌المللی کودکان و نوجوانان

جایزه ویژه برای فیلم نان و کوچه، ایران
۱۳۵۳

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم جیفونی

جایزه اول بخش داستانی برای فیلم تجربه، ایتالیا
۱۳۵۳

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان تهران

جایزه بزرگ هیأت داوران برای فیلم مسافر، ایران
۱۳۵۳

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان تهران

جایزه ویژه تلویزیون ملی برای فیلم مسافر، ایران
۱۳۵۵

فستیوال بین‌المللی آموزشی مکزیک

جایزه نخست برای فیلم دو راه حل برای یک مسئله، مکزیک
۱۳۵۵

یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان تهران

جایزه تلویزیون ملی ایران برای فیلم لباسی برای عروسی، ایران
۱۳۵۵

یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان تهران

دیپلم ویژه منتقدان برای فیلم لباسی برای عروسی، ایران
۱۳۵۶

دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو

دیپلم افتخار برای فیلم لباسی برای عروسی، اتحاد جماهیر شوروی
۱۳۵۸

جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان ایران

جایزه بهترین فیلم برای فیلم قضیه اول، قضیه دوم، ایران
۱۳۶۳

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر

پلاک طلایی بهترین فیلم کوتاه برای فیلم همسرایان، ایران
۱۳۶۵

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر

سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری برای فیلم خانه دوست کجاست؟، ایران
۱۳۶۵

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر

سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری برای برای فیلم خانه دوست کجاست؟، ایران
۱۳۶۵

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر

جایزه ویژه هیأت داوران برای فیلم اولی‌ها، ایران
۱۳۶۶

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر

جایزه ویژه هیأت داوران برای فیلم خانه دوست کجاست؟، ایران
۱۳۶۶

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر

پلاک طلایی بهترین کارگردان برای فیلم خانه دوست کجاست؟، ایران
۱۳۶۷

کنفدراسیون بین‌المللی سینمای هنر

جایزه کنفدراسیون بین‌المللی سینمای هنر برای فیلم خانه دوست کجاست؟، فرانسه
۱۳۶۷

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو

جایزه کنفدراسیون بین‌المللی سینمای هنر برای فیلم خانه دوست کجاست؟، سوئیس
۱۳۶۷

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو

جایزه هیأت داوران بارکلی برای فیلم خانه دوست کجاست؟، سوئیس
۱۳۶۷

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو

تقدیر ویژه داوران کلیسای جهانی برای فیلم خانه دوست کجاست؟، سوئیس
۱۳۶۷

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو

تقدیر ویژه هیأت داوران (فیپرشی) برای فیلم خانه دوست کجاست؟، سوئیس
۱۳۶۷

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو

پلنگ برنز برای فیلم خانه دوست کجاست؟، سوئیس
۱۳۶۹

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر

جایزه ویژه هیأت داوران برای فیلم کلوزآپ، ایران
۱۳۶۹

جشنواره بین‌المللی آرشیو سلطنتی فیلم - بلژیک

جایزه بهترین فیلم برای فیلم خانه دوست کجاست؟، بلژیک
۱۳۶۹

سومین جشنواره بین‌المللی فیلم ریمینی

جایزه؟ نقره‌ای برای فیلم کلوز‌آپ، ایتالیا
۱۳۷۰

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم دانکرک

جایزه انجمن مطبوعات؟ برای فیلم کلوز‌‌آپ، فرانسه
۱۳۷۰

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم دانکرک

جایزه بهترین کارگردان برای فیلم کلوز‌‌آپ، فرانسه
۱۳۷۰

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم دانکرک

جایزه شهر دانکرک برای فیلم کلوز‌‌آپ، فرانسه
۱۳۷۱

چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کن

جایزه روبرتو روسلینی برای کارنامه هنری عباس کیارستمی، فرانسه
۱۳۷۱

یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم استانبول

جایزه هیأت داوران (فیپرشی) برای فیلم کلوز‌آپ، ترکیه
۱۳۷۱

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان آمستردام

جایزه فیلم کودکان برای فیلم خانه دوست کجاست؟، هلند
۱۳۷۲

ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم ریمینی

جایزه ویژه فستیوال برای کارنامه هنری عباس کیارستمی، ایتالیا
۱۳۷۲

هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم سائو پائولو

جایزه ویژه منتقدان برای فیلم زندگی و دیگر هیچ، برزیل
۱۳۷۲

ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم ریمینی

جایزه شهر ریمینی برای کارنامه هنری عباس کیارستمی، ایتالیا
۱۳۷۲

بیست وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم جیفونی

جایزه فرانسوا تروفو برای کارنامه هنری عباس کیارستمی، ایتالیا
۱۳۷۳

سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم وایادولید

خوشه طلایی برای فیلم زیر درختان زیتون، اسپانیا
۱۳۷۳

سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگو

هوگو نقره‌ای برای فیلم زیر درختان زیتون، آمریکا
۱۳۷۳

هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم سائو پائولو

جایزه ویژه منتقدان برای فیلم زیر درختان زیتون، برزیل
۱۳۷۴

سیزدهمین نشست فیلم برگامو

جایزه رز طلایی بهترین فیلم برای فیلم زیر درختان زیتون، ایتالیا
۱۳۷۴

بنیاد پیر پائولو پازولینی

جایزه پیر پائولو پازولینی برای یک عمر دستاورد هنری عباس کیارستمی، ایتالیا
۱۳۷۴

جشنواره تابستانی فیلم رم

جایزه بهترین فیلم برای خانه دوست کجاست؟، ایتالیا
۱۳۷۴

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم سنگاپور

جایزه بهترین کارگردان برای فیلم زیر درختان زیتون، سنگاپور
۱۳۷۴

فستیوال سینمای رم

جایزه یک عمر دستاورد هنری، ایتالیا
۱۳۷۵

وزارت فرهنگ و هنر فرانسه

لژیون دونور، فرانسه
۱۳۷۶

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم جیفونی

جایزه ویژه برای کارنامه هنری عباس کیارستمی، ایتالیا
۱۳۷۶

دومین جشن سینما

جایزه ویژه به عباس کیارستمی، ایران
۱۳۷۶

پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کن

نخل طلای بهترین فیلم برای فیلم طعم گیلاس، فرانسه
۱۳۷۶

پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کن

نخل طلای بهترین فیلم برای فیلم طعم گیلاس، فرانسه
۱۳۷۶

بنیاد ویتوریو دسیکا

جایزه یادبود ویتوریو دسیکا برای کارنامه هنری عباس کیارستمی، ایتالیا
۱۳۷۶

جشن سینمای ایران

جایزه افتخاری، ایران
۱۳۷۶

مجله تایم

طعم گیلاس توسط مجله تایم به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد،
۱۳۷۶

یونسکو

مدال طلای فدریکو فلینی - ‌جایزه ویژه یونسکو برای کارنامه هنری عباس کیارستمی، فرانسه
۱۳۷۷

انجمن ملی منتقدان فیلم

طعم گیلاس به عنوان بهترین فیلم خارجی سال انتخاب شد، آمریکا
۱۳۷۷

جامعه منتقدان فیلم بوستون

طعم گیلاس به عنوان بهترین فیلم خارجی سال انتخاب شد، آمریکا
۱۳۷۸

پانورامای سینمای اروپا

پلاک طلایی برای کارنامه هنری عباس کیارستمی، یونان
۱۳۷۸

بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی سینمای مدیترانه

جایزه ویژه برای کارنامه هنری عباس کیارستمی، فرانسه
۱۳۷۸

پنجاه و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز

جایزه هیأت داوران (فیپرشی) برای فیلم باد ما را خواهد برد، ایتالیا
۱۳۷۸

نظرسنجی سینماتک آنتاریو

انتخاب زیر درختان زیتون به عنوان سومین فیلم برتر دهه ۹۰ میلادی، کانادا
۱۳۷۸

نظرسنجی سینماتک آنتاریو

انتخاب کلوز‌آپ به عنوان پنجمین فیلم برتر دهه ۹۰ میلادی، کانادا
۱۳۷۸

نظرسنجی سینماتک آنتاریو

انتخاب زندگی و دیگر هیچ ... به عنوان دومین فیلم برتر دهه ۹۰ میلادی، کانادا
۱۳۷۸

نظرسنجی سینماتک آنتاریو

انتخاب طعم گیلاس به عنوان نهمین فیلم برتر دهه ۹۰ میلادی، کانادا
۱۳۷۸

نظرسنجی سینمایی آنتاریو

برگزیده‌ترین فیلمساز دهه ۹۰ میلادی، کانادا
۱۳۷۸

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم تسالونیکی

جایزه افتخاری اسکندر طلایی برای کارنامه هنری عباس کیارستمی، یونان
۱۳۷۸

بیست و هشتمین جشنواره سینمای نوین مونترال

جایزه تماشاگران، کانادا
۱۳۷۸

پنجاه و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز

جایزه هیأت داوران (فیپرشی) برای فیلم باد ما را خواهد برد، ایتالیا
۱۳۷۸

هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم استانبول

جایزه ویژه استادان به عباس کیارستمی، ترکیه
۱۳۷۸

هفتمین جشنواره فیلم بلگراد

جایزه اول برای فیلم باد ما را خواهد برد، یوگوسلاوی
۱۳۷۸

هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر

جایزه افتخاری برای کارنامه هنری عباس کیارستمی، ایران
۱۳۷۸

سومین جشنواره فیلم بیروت

جایزه یک عمر دستاورد هنری برای عباس کیارستمی، لبنان
۱۳۷۸

چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم سانفرانسیسکو

جایزه افتخاری آکیرا کوروساوا، آمریکا
۱۳۷۸

پنجاه و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز

جایزه ویژه هیأت داوران برای فیلم باد ما را خواهد برد، ایتالیا
۱۳۷۸

وزارت فرهنگ و هنر لبنان

نشان ویژه، لبنان
۱۳۷۹

بیست و پنجمین جشنواره فیلم قاهره

جایزه یک عمر دستاورد هنری برای عباس کیارستمی، مصر
۱۳۷۹

نظر سنجی مجله فیلم کامنت

بهترین فیلم‌ساز دهه ۹۰ میلادی، آمریکا
۱۳۷۹

دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم دمشق

جایزه ویژه، سوریه
۱۳۸۲

آکادمی هنر برلین

جایزه کنراد ولف، آلمان
۱۳۸۴

موسسه فیلم بریتانیا

فلوشیپ موسسه فیلم بریتانیا، بریتانیا
۱۳۸۴

جشنواره فیلم لوکارنو

جایزه پلنگ طلایی، سوئیس
۱۳۸۴

جشنواره فیلم مراکش

جایزه افتخاری، مراکش
۱۳۸۴

دومین جشنواره فیلم ریکیاویک

جایزه یک عمر دستاورد هنری، ایسلند
۱۳۸۵

شانزدهمین فستیوال فیلم‌هایی از حنوب

جایزه افتخاری، نروژ
۱۳۸۶

جشنواره بین‌المللی فیلم کلکته

استادان برتر جهان، هند
۱۳۸۷

انجمن فیلم کوتاه ایران

جایزه جام جهان‌نما، ایران
۱۳۸۹

جشنواره فیلم کن

جایزه بهترین هنرپیشه زن به ژولیت بینوش، فرانسه
۱۳۸۹

جشنواره فیلم باتومی

جایزه یک عمر دستاورد هنری، گرجستان
۱۳۸۹

جشنواره فیلم مونیخ

Cinemerit جایزه، آلمان
۱۳۸۹

جشنواره بین‌المللی فیلم وایادولید

خوشه طلایی برای فیلم کپی برابر اصل، اسپانیا
۱۳۹۰

دایره منتقدان فیلم سان‌فرانسیسکو

کپی برابر اصل، بهترین فیلم خارجی، آمریکا
۱۳۹۱

پنجاه فیلم برتر مجله سایت اند ساوند

انتخاب کلوز‌آپ به عنوان فیلم چهل و دوم، بریتانیا
۱۳۹۳

پنجاه و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرتقال طلایی آنتالیا

جایزه یک عمر دستاورد هنری، ترکیه
۱۳۹۵

انجمن نویسندگان کوبا

جایزه بین‌المللی توماس گوتییرز آلئا، کوبا
۱۳۹۵

جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان

فیلمساز برتر سال آسیا، کره جنوبی
۱۳۹۶

انجمن نویسندگان آمریکا

جایزه ژان رنوآر، آمریکا
۱۳۹۶

انجمن نویسندگان آمریکا

جایزه ژان رنوآر برای فیلمنامه‌نویسی در بخش بین‌المللی، آمریکا
۱۳۹۷

چهاردهمین جشنواره فیلم اوراسیا

جایزه ویژه، قزاقستان

تمام حقوق برای بنیاد کیارستمی محفوظ است © 2023 The Kiarostami Foundation. All rights reserved.